Personalistika a mzdy

Tisk

Provádíme zpracování mzdové a personální agendy pro malé (do 25 zaměstnanců) i velké (nad 25 zaměstnanců) organizace.

Součástí této služby je zejména:

Součástí služeb je i příprava podkladů a účast na kontrolách sociálního a zdravotního pojištění jménem klienta