Vedení daňové evidence

Tisk

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, pro zjištění základu daně z příjmů podle §7 zákona č. 586/1992 Sb v platném znění.

Součástí této služby je zejména:

Po ukončení účetního období obdrží každý klient vytištěný peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů, seznam pohledávek a závazků a archivní medium (CD, DVD) s kompletními daty skončeného období v elektronické podobě. V případě potřeby lze zajistit odklad podání daňového přiznání finančnímu úřadu prostřednictvím daňového poradce.