Vedení účetnictví

Tisk

Účetnictví, dříve podvojné účetnictví, dle zákonných předpisů – zákon č.563/1991 Sb., vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy v platném znění.

Součástí této služby je zejména:

Po ukončení účetního období obdrží každý klient vytištěnou hlavní knihu, deník účetních operací, soupis inventarizace účtů, seznam pohledávek a závazků, roční účetní závěrku a archivní medium (CD, DVD) s kompletními daty skončeného období v elektronické podobě. Zpracujeme i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a osdt.9 Obchodního zákoníku a připravíme elektronickou podobu účetní závěrky ve formátu PDF pro uložení do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě potřeby lze zajistit odklad podání daňového přiznání finančnímu úřadu prostřednictvím daňového poradce.