Zpracování daňových přiznání

Tisk

Klienti, kteří využívají kompletních služeb vedení účetnictví mají zpracování daňových přiznání jako součást této služby. Pro ostatní klienty nabízíme zpracování daňových přiznání i na základě jimi předložených podkladů.

Součástí této služby je zejména:

Na základě požadavku lze zajistit odklad podání daňového přiznání finančnímu úřadu prostřednictvím daňového poradce.